Sắp xếp Audio
Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

Đêm Mưa Có Quỷ - Tết Âm Hồn

1 vote

01:35:46    1 phần
Lượt nghe: 721

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

4 vote

00:59:38    1 phần
Lượt nghe: 673

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

Cuộc Chiến Hai Thầy Pháp

01:16:50    1 phần
Lượt nghe: 479

Chơi Ngải Cướp Chồng

Chơi Ngải Cướp Chồng

02:43:30    2 phần
Lượt nghe: 1.565

Ngải Đá

Ngải Đá

02:13:14    2 phần
Lượt nghe: 1.358

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

Nghịch Tử - MC Nguyễn Huy

01:13:08    1 phần
Lượt nghe: 1.198

Cầu Cơ - Trò Chơi Ma

Cầu Cơ - Trò Chơi Ma

00:52:02    1 phần
Lượt nghe: 905

Ngôi Miếu Thiêng

Ngôi Miếu Thiêng

02:09:44    2 phần
Lượt nghe: 1.008

Ma Nữ Bắt Hồn

Ma Nữ Bắt Hồn

01:05:29    1 phần
Lượt nghe: 541

Nối Tóc Với Hồn Ma

Nối Tóc Với Hồn Ma

1 vote

01:28:55    1 phần
Lượt nghe: 1.266

Ác Linh Thầm Lặng

Ác Linh Thầm Lặng

02:20:08    2 phần
Lượt nghe: 1.500

Ngã Ba Oan Nghiệt

Ngã Ba Oan Nghiệt

1 vote

01:10:29    1 phần
Lượt nghe: 1.847

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

2 vote

00:50:56    1 phần
Lượt nghe: 775

Ông Ba Thầy Pháp

Ông Ba Thầy Pháp

01:00:28    1 phần
Lượt nghe: 1.062

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

01:01:25    1 phần
Lượt nghe: 387

Lời Phán Thầy Tà

Lời Phán Thầy Tà

01:08:54    1 phần
Lượt nghe: 739

Ván Bài Cõi Âm

Ván Bài Cõi Âm

01:09:49    1 phần
Lượt nghe: 1.935

Pháp Sư Hành Đạo

Pháp Sư Hành Đạo

01:52:42    2 phần
Lượt nghe: 1.447

Chở Ma Về Nhà

Chở Ma Về Nhà

1 vote

01:07:41    1 phần
Lượt nghe: 2.641

Dây Thòng Lọng Ma Ám

Dây Thòng Lọng Ma Ám

00:50:16    1 phần
Lượt nghe: 1.547