Sắp xếp Audio
Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

02:14:15    2 phần
Lượt nghe: 1.988

Cô Bé Mồ Côi

Cô Bé Mồ Côi

01:06:14    1 phần
Lượt nghe: 1.139

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

2 vote

01:33:30    1 phần
Lượt nghe: 2.394

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

01:04:13    1 phần
Lượt nghe: 2.203

Rừng Thiêng Nước Độc

Rừng Thiêng Nước Độc

1 vote

01:23:08    1 phần
Lượt nghe: 2.787

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 4.570

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

05:20:36    5 phần
Lượt nghe: 4.015

Dạo Chơi Âm Phủ

Dạo Chơi Âm Phủ

03:17:28    3 phần
Lượt nghe: 4.120

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

2 vote

01:37:06    1 phần
Lượt nghe: 4.122

Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

1 vote

01:00:27    1 phần
Lượt nghe: 4.100

Lời Nguyền Soái Vong

Lời Nguyền Soái Vong

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 5.131

Ác Mộng Nhà Hào Môn

Ác Mộng Nhà Hào Môn

2 vote

04:39:02    4 phần
Lượt nghe: 4.548

Người Kể Chuyện Ma

Người Kể Chuyện Ma

4 vote

04:18:39    3 phần
Lượt nghe: 4.947

Chuyện Về Quỷ

Chuyện Về Quỷ

3 vote

01:15:34    1 phần
Lượt nghe: 5.625

Đào Mả Cả Gia Tiên

Đào Mả Cả Gia Tiên

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 6.649

Tình Kiếp 153 Năm

Tình Kiếp 153 Năm

1 vote

01:20:00    1 phần
Lượt nghe: 3.363

Pháp Sư Tự Truyện

Pháp Sư Tự Truyện

4 vote

05:41:37    5 phần
Lượt nghe: 6.140

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

Căn Tà 2: Cô Sáu Sơn Trang

05:46:00    4 phần
Lượt nghe: 6.547

Xây Nhà Gần Miếu

Xây Nhà Gần Miếu

02:50:20    2 phần
Lượt nghe: 8.141

Nghiệp Trùng Tang

Nghiệp Trùng Tang

2 vote

03:10:33    3 phần
Lượt nghe: 4.495