Sắp xếp Audio
Cây Đa U Tối

Cây Đa U Tối

3 vote

01:32:05    1 phần
Lượt nghe: 1.736

Huyết Tiên Huyền

Huyết Tiên Huyền

02:15:17    2 phần
Lượt nghe: 2.436

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

01:36:00    1 phần
Lượt nghe: 4.461

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

2 vote

01:28:13    1 phần
Lượt nghe: 3.555

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

2 vote

01:37:10    1 phần
Lượt nghe: 3.360

Chuyến Đi Định Mệnh

Chuyến Đi Định Mệnh

1 vote

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 3.807

Ngải Ma Gà

Ngải Ma Gà

5 vote

01:36:25    1 phần
Lượt nghe: 3.933

Nhà Ma

Nhà Ma

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 5.865

Tả Ao Truyền Kỳ

Tả Ao Truyền Kỳ

3 vote

04:11:15    3 phần
Lượt nghe: 4.428

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

5 vote

15:49:30    14 phần
Lượt nghe: 6.770

Con Quỷ Cuối Làng

Con Quỷ Cuối Làng

1 vote

01:27:35    1 phần
Lượt nghe: 6.582

Duyên Đứt Đoạn

Duyên Đứt Đoạn

03:44:35    3 phần
Lượt nghe: 4.369

Những Con Buôn Xác Chết

Những Con Buôn Xác Chết

3 vote

02:37:35    2 phần
Lượt nghe: 5.458

Đánh Thức Một Linh Hồn

Đánh Thức Một Linh Hồn

3 vote

01:13:19    1 phần
Lượt nghe: 3.619

Duyên Nợ Từ Kiếp Trước

Duyên Nợ Từ Kiếp Trước

2 vote

01:23:39    1 phần
Lượt nghe: 3.965

Oan Hồn Cô Gái Trẻ

Oan Hồn Cô Gái Trẻ

4 vote

00:53:04    1 phần
Lượt nghe: 6.441

Quán Lẩu Ác Nhân

Quán Lẩu Ác Nhân

01:24:16    1 phần
Lượt nghe: 4.028

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

3 vote

03:11:10    2 phần
Lượt nghe: 5.990

Sau Áng Sương Mờ

Sau Áng Sương Mờ

5 vote

    3 phần
Lượt nghe: 5.607

Hoán Xác

Hoán Xác

4 vote

04:04:30    3 phần
Lượt nghe: 4.212