Sắp xếp Audio
Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

01:37:25    1 phần
Lượt nghe: 45

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

01:45:58    1 phần
Lượt nghe: 30

Xin Cho Em Kiếp Người

Xin Cho Em Kiếp Người

01:49:54    1 phần
Lượt nghe: 11

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

01:43:15    1 phần
Lượt nghe: 137

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

Chào Mẹ Là Con Đây - Truyện Ma

01:59:46    1 phần
Lượt nghe: 360

Ngôi Nhà Ma Ở Đường Hoàng Diệu

Ngôi Nhà Ma Ở Đường Hoàng Diệu

00:36:25    1 phần
Lượt nghe: 245

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

03:13:11    1 phần
Lượt nghe: 282

Bố Em - Truyện Ma Tâm Linh

Bố Em - Truyện Ma Tâm Linh

03:13:11    1 phần
Lượt nghe: 305

Oan Hồn Ven Đường

Oan Hồn Ven Đường

01:33:58    1 phần
Lượt nghe: 503

Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

01:27:33    1 phần
Lượt nghe: 248

Tiếng Gọi Trong Đêm

Tiếng Gọi Trong Đêm

07:47:42    3 phần
Lượt nghe: 295

Pháp Sư Ký Sự - Truyện Ma

Pháp Sư Ký Sự - Truyện Ma

01:45:04    1 phần
Lượt nghe: 356

Quỷ - Truyện Kinh Dị

Quỷ - Truyện Kinh Dị

00:42:23    1 phần
Lượt nghe: 496

Tháng 7 Và Nhà Hàng Xóm

Tháng 7 Và Nhà Hàng Xóm

00:58:52    1 phần
Lượt nghe: 607

Nhà Trọ Địa Ngục - Truyện Ma

Nhà Trọ Địa Ngục - Truyện Ma

12:38:48    17 phần
Lượt nghe: 474

Bí Mật Trấn Yểm Thánh Vật Sông Tô Lịch

Bí Mật Trấn Yểm Thánh Vật Sông Tô Lịch

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 445

Câu Chuyện Tháng Cô Hồn Quỷ Tiết

Câu Chuyện Tháng Cô Hồn Quỷ Tiết

1 vote

01:15:48    1 phần
Lượt nghe: 395

5 Truyện Ma Đáng Nghe Vào Tháng 7 Cô Hồn

5 Truyện Ma Đáng Nghe Vào Tháng 7 Cô Hồn

2 vote

03:39:22    1 phần
Lượt nghe: 507

Chuyện Về Người Không Biết Sợ Ma Quỷ

Chuyện Về Người Không Biết Sợ Ma Quỷ

03:25:14    1 phần
Lượt nghe: 820

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

01:21:47    1 phần
Lượt nghe: 482