Sắp xếp Audio
Bệnh Viện Ma

Bệnh Viện Ma

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 783

Oán Nghiệt Đêm Rằm

Oán Nghiệt Đêm Rằm

01:17:00    1 phần
Lượt nghe: 639

Cha Mẹ

Cha Mẹ

01:34:23    1 phần
Lượt nghe: 1.485

Hai Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

Hai Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

02:56:50    2 phần
Lượt nghe: 3.018

Tiền Duyên Hậu Kiếp

Tiền Duyên Hậu Kiếp

1 vote

02:32:09    2 phần
Lượt nghe: 1.651

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

01:21:00    1 phần
Lượt nghe: 3.824

Quỷ Đội Lốt Người

Quỷ Đội Lốt Người

2 vote

00:57:07    1 phần
Lượt nghe: 3.519

Ngôi Nhà Toàn Ma

Ngôi Nhà Toàn Ma

1 vote

01:44:20    1 phần
Lượt nghe: 3.399

Chú Út Lâm

Chú Út Lâm

1 vote

01:14:42    1 phần
Lượt nghe: 4.222

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

03:57:35    3 phần
Lượt nghe: 9.430

Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng

Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng

1 vote

02:46:12    2 phần
Lượt nghe: 4.019

Bùa Chà - Chiếc Khăn Thêu

Bùa Chà - Chiếc Khăn Thêu

4 vote

03:17:58    3 phần
Lượt nghe: 5.447

Ma Lai Ở Tây Nguyên

Ma Lai Ở Tây Nguyên

02:27:40    2 phần
Lượt nghe: 5.769

Bùa Rết

Bùa Rết

01:20:00    1 phần
Lượt nghe: 3.587

Âm Dương Đạo Sư

Âm Dương Đạo Sư

06:57:16    7 phần
Lượt nghe: 7.065

Đau Thương Đến Chết

Đau Thương Đến Chết

2 vote

01:04:45    1 phần
Lượt nghe: 4.416

Dưới Ao Nhà Cụ Lý

Dưới Ao Nhà Cụ Lý

03:30:55    3 phần
Lượt nghe: 7.484

Thông Điệp Chết

Thông Điệp Chết

03:04:30    3 phần
Lượt nghe: 4.336

Đêm Bốc Mộ

Đêm Bốc Mộ

2 vote

01:31:55    1 phần
Lượt nghe: 6.136

Kết Tóc Với Quỷ

Kết Tóc Với Quỷ

04:10:31    4 phần
Lượt nghe: 4.361