Sắp xếp Audio
Xe Tăng Ma

Xe Tăng Ma

01:04:53    1 phần
Lượt nghe: 466

Nữ Pháp Sư

Nữ Pháp Sư

01:08:14    1 phần
Lượt nghe: 683

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

01:17:20    1 phần
Lượt nghe: 260

U Hồn

U Hồn

1 vote

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 1.361

Nàng Bích Nguyệt

Nàng Bích Nguyệt

03:02:17    2 phần
Lượt nghe: 821

Lời Thề Thiêng

Lời Thề Thiêng

01:04:08    1 phần
Lượt nghe: 1.839

Mộ Cô Linh

Mộ Cô Linh

1 vote

01:09:54    1 phần
Lượt nghe: 3.150

Oan Hồn Của Chi

Oan Hồn Của Chi

1 vote

01:02:51    1 phần
Lượt nghe: 1.397

Ai Oan Ai Oán

Ai Oan Ai Oán

2 vote

02:40:22    3 phần
Lượt nghe: 2.497

Hà Bá Sông Trà Bình

Hà Bá Sông Trà Bình

01:02:16    1 phần
Lượt nghe: 1.991

Cây Ngải Hồi Sinh

Cây Ngải Hồi Sinh

01:05:38    1 phần
Lượt nghe: 2.493

Canh Thai Nhi

Canh Thai Nhi

2 vote

00:58:04    1 phần
Lượt nghe: 1.480

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

1 vote

21:46:34    61 phần
Lượt nghe: 1.692

Ma Nữ Khóc Tìm Con

Ma Nữ Khóc Tìm Con

02:25:44    2 phần
Lượt nghe: 1.991

Trường Mầm Non Quỷ Ám

Trường Mầm Non Quỷ Ám

1 vote

01:00:07    1 phần
Lượt nghe: 1.714

Tiếng Khóc Trong Đêm

Tiếng Khóc Trong Đêm

3 vote

01:28:18    1 phần
Lượt nghe: 2.464

Hồn Ma Trong Gánh Hát

Hồn Ma Trong Gánh Hát

00:59:18    1 phần
Lượt nghe: 1.565

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

Ngôi Mộ Vô Danh Số 11

00:51:23    1 phần
Lượt nghe: 4.795

Ngải Đoàn Khảo Sát

Ngải Đoàn Khảo Sát

1 vote

01:45:30    1 phần
Lượt nghe: 1.818

Thoát Khỏi Thân Xác

Thoát Khỏi Thân Xác

2 vote

01:06:41    1 phần
Lượt nghe: 2.204