Sắp xếp Audio
Đất Độc

Đất Độc

    1 phần
Lượt nghe: 176

Bệnh Viện Đồng Hoa

Bệnh Viện Đồng Hoa

02:10:17    2 phần
Lượt nghe: 263

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

Hài Cốt Dưới Gốc Hồng Mai

01:11:42    1 phần
Lượt nghe: 475

Tàn - Truyện Ma

Tàn - Truyện Ma

1 vote

02:23:42    2 phần
Lượt nghe: 365

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

Vong Nhi Tháng 7 - Cây Mận Bà Tám

01:13:20    1 phần
Lượt nghe: 696

Những Vong Linh Đại Ngàn

Những Vong Linh Đại Ngàn

02:12:54    2 phần
Lượt nghe: 341

Những Bóng Ma Trong Đời

Những Bóng Ma Trong Đời

01:25:50    1 phần
Lượt nghe: 389

Xóm Trùng Tang

Xóm Trùng Tang

01:49:48    1 phần
Lượt nghe: 855

Sét Đánh Ngang Trời

Sét Đánh Ngang Trời

00:58:25    0 phần
Lượt nghe: 553

Nhà Xưởng Có Ma

Nhà Xưởng Có Ma

1 vote

00:43:40    1 phần
Lượt nghe: 795

Con Mèo Qua Xác Người Chết Hồi Sinh

Con Mèo Qua Xác Người Chết Hồi Sinh

01:14:30    1 phần
Lượt nghe: 777

Quỷ Nhập Tràng Ở Cầu Suối Cái

Quỷ Nhập Tràng Ở Cầu Suối Cái

01:26:17    1 phần
Lượt nghe: 748

Nghiệp Báo Sát Sinh, Ma Chó

Nghiệp Báo Sát Sinh, Ma Chó

01:13:18    1 phần
Lượt nghe: 474

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

    1 phần
Lượt nghe: 719

Nghề Nuôi Ma

Nghề Nuôi Ma

09:17:16    16 phần
Lượt nghe: 646

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

02:48:39    4 phần
Lượt nghe: 534

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

1 vote

14:32:06    22 phần
Lượt nghe: 549

Xấu Số

Xấu Số

1 vote

01:36:24    1 phần
Lượt nghe: 1.760

Sát Hương Quỳnh

Sát Hương Quỳnh

03:25:38    3 phần
Lượt nghe: 641

Pháp Sư Báo Thù

Pháp Sư Báo Thù

04:36:09    4 phần
Lượt nghe: 958