Sắp xếp Audio
Yêu Em Là Định Mệnh

Yêu Em Là Định Mệnh

04:43:02    4 phần
Lượt nghe: 685

Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

02:56:16    3 phần
Lượt nghe: 861

Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

1 vote

07:00:13    7 phần
Lượt nghe: 1.264

Gả Vào Phạm Gia

Gả Vào Phạm Gia

06:46:54    6 phần
Lượt nghe: 1.818

Về Nước Lấy Chồng

Về Nước Lấy Chồng

22:31:36    21 phần
Lượt nghe: 1.519

Con Ở Của Cậu

Con Ở Của Cậu

04:03:17    3 phần
Lượt nghe: 1.234

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

05:45:35    6 phần
Lượt nghe: 1.098

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

2 vote

12:23:55    13 phần
Lượt nghe: 1.920

Say Tình

Say Tình

03:35:22    2 phần
Lượt nghe: 1.979

Bán Đời

Bán Đời

2 vote

06:50:29    7 phần
Lượt nghe: 2.493

Chuyện Làm Dâu

Chuyện Làm Dâu

3 vote

11:31:41    11 phần
Lượt nghe: 2.651

Lỡ Một Lần Chồng

Lỡ Một Lần Chồng

1 vote

07:20:10    6 phần
Lượt nghe: 2.224

Thở Nhẹ

Thở Nhẹ

1 vote

08:12:54    8 phần
Lượt nghe: 1.591

Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

1 vote

09:02:00    7 phần
Lượt nghe: 2.110

Vợ Là Gái Một Con

Vợ Là Gái Một Con

1 vote

07:38:34    8 phần
Lượt nghe: 2.017

Tân Nương Là Nữ Quỷ

Tân Nương Là Nữ Quỷ

05:53:02    5 phần
Lượt nghe: 6.769

Trinh Tiết Đàn Bà

Trinh Tiết Đàn Bà

05:53:21    5 phần
Lượt nghe: 2.013

Ngủ Một Đêm

Ngủ Một Đêm

3 vote

04:17:10    4 phần
Lượt nghe: 3.575

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

1 vote

02:15:35    6 phần
Lượt nghe: 8.989

Yêu Nhau Vì Chữ Thương

Yêu Nhau Vì Chữ Thương

05:39:34    4 phần
Lượt nghe: 687