Sắp xếp Audio
Con Hoang

Con Hoang

04:40:10    5 phần
Lượt nghe: 387

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

02:11:53    1 phần
Lượt nghe: 7.245

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 2.164

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 1.381

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 2.823

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 1.249

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 4.333

Tha Thứ

Tha Thứ

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 1.571

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

01:11:18    1 phần
Lượt nghe: 3.029

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

1 vote

00:39:33    1 phần
Lượt nghe: 1.714

Oán Trách

Oán Trách

00:30:40    1 phần
Lượt nghe: 1.278

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

00:25:20    1 phần
Lượt nghe: 1.324

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

00:27:30    1 phần
Lượt nghe: 2.155

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

00:23:40    1 phần
Lượt nghe: 1.345

Vợ Chồng Sa Đọa

Vợ Chồng Sa Đọa

1 vote

00:25:29    1 phần
Lượt nghe: 1.890

Bể Khổ Cuộc Đời

Bể Khổ Cuộc Đời

00:26:14    1 phần
Lượt nghe: 1.113

Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

00:34:30    1 phần
Lượt nghe: 897

Lỗi Lầm Đáng Quên

Lỗi Lầm Đáng Quên

00:22:29    1 phần
Lượt nghe: 951

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

00:26:51    1 phần
Lượt nghe: 669

Ơn Mẹ Chồng

Ơn Mẹ Chồng

00:26:45    1 phần
Lượt nghe: 891