Sắp xếp Audio
Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa Bên Chồng - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

02:11:53    1 phần
Lượt nghe: 4.505

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 1.323

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 803

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 1.741

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 784

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 2.485

Tha Thứ

Tha Thứ

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 920

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

01:11:18    1 phần
Lượt nghe: 2.057

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

00:39:33    1 phần
Lượt nghe: 1.058

Oán Trách

Oán Trách

00:30:40    1 phần
Lượt nghe: 823

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

00:25:20    1 phần
Lượt nghe: 871

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

00:27:30    1 phần
Lượt nghe: 1.527

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

00:23:40    1 phần
Lượt nghe: 961

Vợ Chồng Sa Đọa

Vợ Chồng Sa Đọa

1 vote

00:25:29    1 phần
Lượt nghe: 1.227

Bể Khổ Cuộc Đời

Bể Khổ Cuộc Đời

00:26:14    1 phần
Lượt nghe: 775

Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

00:34:30    1 phần
Lượt nghe: 607

Lỗi Lầm Đáng Quên

Lỗi Lầm Đáng Quên

00:22:29    1 phần
Lượt nghe: 526

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

00:26:51    1 phần
Lượt nghe: 442

Ơn Mẹ Chồng

Ơn Mẹ Chồng

00:26:45    1 phần
Lượt nghe: 620

Day Dứt Cả Đời

Day Dứt Cả Đời

00:44:00    1 phần
Lượt nghe: 1.116