Sắp xếp Audio
Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 177

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 217

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 553

Tha Thứ

Tha Thứ

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 269

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

01:11:18    1 phần
Lượt nghe: 956

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

00:39:33    1 phần
Lượt nghe: 378

Oán Trách

Oán Trách

00:30:40    1 phần
Lượt nghe: 357

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

00:25:20    1 phần
Lượt nghe: 352

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

00:27:30    1 phần
Lượt nghe: 834

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

00:23:40    1 phần
Lượt nghe: 472

Vợ Chồng Sa Đọa

Vợ Chồng Sa Đọa

1 vote

00:25:29    1 phần
Lượt nghe: 697

Bể Khổ Cuộc Đời

Bể Khổ Cuộc Đời

00:26:14    1 phần
Lượt nghe: 424

Chuyện Đời Tôi

Chuyện Đời Tôi

00:34:30    1 phần
Lượt nghe: 307

Lỗi Lầm Đáng Quên

Lỗi Lầm Đáng Quên

00:22:29    1 phần
Lượt nghe: 290

Cha Mẹ Của Con

Cha Mẹ Của Con

00:26:51    1 phần
Lượt nghe: 228

Ơn Mẹ Chồng

Ơn Mẹ Chồng

00:26:45    1 phần
Lượt nghe: 359

Day Dứt Cả Đời

Day Dứt Cả Đời

00:44:00    1 phần
Lượt nghe: 565

Con Muốn Giải Thích

Con Muốn Giải Thích

1 vote

00:39:32    1 phần
Lượt nghe: 396

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

Mẹ Tha Lỗi Cho Con Nhé

00:39:49    1 phần
Lượt nghe: 367

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

Tôi Nợ Chồng Một Kiếp

00:35:42    1 phần
Lượt nghe: 401