Sắp xếp Audio
Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

07:14:11    7 phần
Lượt nghe: 563

Con Hoang

Con Hoang

04:40:10    5 phần
Lượt nghe: 386

Đêm Vắng

Đêm Vắng

01:52:04    1 phần
Lượt nghe: 8.208

Bùa Yêu

Bùa Yêu

1 vote

01:58:53    1 phần
Lượt nghe: 6.138

Đời Bạc

Đời Bạc

08:20:26    8 phần
Lượt nghe: 1.694

Đêm Tình

Đêm Tình

3 vote

12:21:03    14 phần
Lượt nghe: 6.803

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

7 vote

12:38:57    47 phần
Lượt nghe: 7.946

Cây Độc Không Trái

Cây Độc Không Trái

1 vote

05:24:38    5 phần
Lượt nghe: 1.711

Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

04:31:28    4 phần
Lượt nghe: 2.605

Mồ Hôi Nước Mắt

Mồ Hôi Nước Mắt

10:00:48    12 phần
Lượt nghe: 3.917

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 2.158

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 1.381

Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

13 vote

17:45:32    64 phần
Lượt nghe: 11.475

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 2.823

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 1.249

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 4.332

Mợ Năm

Mợ Năm

1 vote

05:19:54    4 phần
Lượt nghe: 3.671

Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

2 vote

02:56:16    3 phần
Lượt nghe: 3.602

Tha Thứ

Tha Thứ

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 1.571

Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

05:32:22    7 phần
Lượt nghe: 2.197