Sắp xếp Audio
Mồ Hôi Nước Mắt

Mồ Hôi Nước Mắt

10:00:48    12 phần
Lượt nghe: 1.564

Đứa Con Ngoài Giá Thú

Đứa Con Ngoài Giá Thú

00:36:44    1 phần
Lượt nghe: 1.051

Tiệc Trộm

Tiệc Trộm

00:57:50    1 phần
Lượt nghe: 569

Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

8 vote

17:45:32    64 phần
Lượt nghe: 5.519

Người Đàn Bà Khát

Người Đàn Bà Khát

00:36:45    1 phần
Lượt nghe: 1.373

Lan Cao

Lan Cao

00:28:30    1 phần
Lượt nghe: 601

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

Đêm Oan Nghiệt - Khói Thuốc

00:29:30    1 phần
Lượt nghe: 1.745

Mợ Năm

Mợ Năm

1 vote

05:19:54    4 phần
Lượt nghe: 2.504

Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

02:56:16    3 phần
Lượt nghe: 2.288

Tha Thứ

Tha Thứ

01:23:23    2 phần
Lượt nghe: 709

Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

05:32:22    7 phần
Lượt nghe: 1.113

Con Ở Của Cậu

Con Ở Của Cậu

04:03:17    3 phần
Lượt nghe: 2.534

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

05:45:35    6 phần
Lượt nghe: 2.091

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

Làm Đĩ - Phạm Anh Tuấn

01:11:18    1 phần
Lượt nghe: 1.710

Chị Gái Chồng

Chị Gái Chồng

00:39:33    1 phần
Lượt nghe: 848

Oán Trách

Oán Trách

00:30:40    1 phần
Lượt nghe: 650

Chuyện Em Trai Tôi

Chuyện Em Trai Tôi

00:25:20    1 phần
Lượt nghe: 678

Chuyện Từ Trại Giam

Chuyện Từ Trại Giam

00:27:30    1 phần
Lượt nghe: 1.280

Cuộc Đời Khó Tin

Cuộc Đời Khó Tin

00:23:40    1 phần
Lượt nghe: 747

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

2 vote

12:23:55    13 phần
Lượt nghe: 2.677