Sắp xếp Audio
Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

03:29:10    28 phần
Lượt nghe: 2.225

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

Xuyên Thành Tiểu Thần Côn

8 vote

09:46:52    1 phần
Lượt nghe: 3.496

Nhân Gian Địa Ngục

Nhân Gian Địa Ngục

04:38:42    5 phần
Lượt nghe: 3.567

Trọng Luyện Cửu Thiên

Trọng Luyện Cửu Thiên

8 vote

22:28:09    1 phần
Lượt nghe: 12.030

Tiên Ma Biến

Tiên Ma Biến

1 vote

11:11:27    25 phần
Lượt nghe: 5.165

Hoành Tảo Hoang Vũ

Hoành Tảo Hoang Vũ

1 vote

07:27:40    1 phần
Lượt nghe: 9.848

Luyện Kiếm

Luyện Kiếm

13:42:14    19 phần
Lượt nghe: 6.369

Vương Đạo Chí Tôn

Vương Đạo Chí Tôn

7 vote

17:56:02    1 phần
Lượt nghe: 8.537

Cuồng Đế Tu Chân Giới

Cuồng Đế Tu Chân Giới

14 vote

18:57:23    1 phần
Lượt nghe: 24.755

Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

18 vote

10:10:35    209 phần
Lượt nghe: 18.523

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

Lâm Vũ Thiên Hạ (Lâm Vũ Tiên Hiệp)

2 vote

11:31:35    12 phần
Lượt nghe: 8.064

Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

12 vote

00:26:07    1 phần
Lượt nghe: 35.323

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

30 vote

23:07:09    1 phần
Lượt nghe: 27.174

Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

26 vote

03:05:12    192 phần
Lượt nghe: 35.314

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

85 vote

12:52:58    1 phần
Lượt nghe: 57.103

Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

40 vote

11:18:11    151 phần
Lượt nghe: 36.227

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

78 vote

23:20:22    1 phần
Lượt nghe: 68.810

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

22 vote

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 33.225

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

13 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 17.907

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

11 vote

13:34:36    101 phần
Lượt nghe: 12.276