Sắp xếp Audio
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

02:19:31    3 phần
Lượt nghe: 324

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

6 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 2.488

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

17 vote

07:39:19    116 phần
Lượt nghe: 3.941

Tham Thiên

Tham Thiên

6 vote

13:57:14    54 phần
Lượt nghe: 7.952

Già Thiên

Già Thiên

18 vote

03:13:52    363 phần
Lượt nghe: 13.448

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

13 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 10.629

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

27 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 14.781

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 4.441

Bàn Long

Bàn Long

9 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 5.653

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

10 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 8.957

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

24 vote

04:55:21    392 phần
Lượt nghe: 12.075

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

9 vote

09:40:47    225 phần
Lượt nghe: 4.208

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

43 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 18.193

Thần Mộ

Thần Mộ

24 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 10.583

Tàn Bào - Truyện Tiên Hiệp

Tàn Bào - Truyện Tiên Hiệp

6 vote

17:24:33    115 phần
Lượt nghe: 3.563

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

109 vote

17:35:15    705 phần
Lượt nghe: 35.058

Hắc Ám Tây Du

Hắc Ám Tây Du

49 vote

03:26:56    271 phần
Lượt nghe: 20.020

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

73 vote

11:28:46    378 phần
Lượt nghe: 30.891

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

26 vote

17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 12.179

Đấu Phá Thương Khung - Truyện Tiên Hiệp

Đấu Phá Thương Khung - Truyện Tiên Hiệp

3 vote

19:17:39    565 phần
Lượt nghe: 5.553