Sắp xếp Audio
Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

05:49:57    6 phần
Lượt nghe: 799

Đêm Say

Đêm Say

4 vote

12:30:52    15 phần
Lượt nghe: 2.376

Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

3 vote

08:29:54    8 phần
Lượt nghe: 1.747

Cô Vợ Trả Thù

Cô Vợ Trả Thù

5 vote

04:52:58    92 phần
Lượt nghe: 11.414

Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

4 vote

04:40:24    89 phần
Lượt nghe: 5.317

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

04:10:41    4 phần
Lượt nghe: 1.171

50 Ngày Yêu Em

50 Ngày Yêu Em

09:28:05    9 phần
Lượt nghe: 3.464

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

11:46:37    12 phần
Lượt nghe: 2.478

Hai Đời Chồng

Hai Đời Chồng

2 vote

06:58:28    6 phần
Lượt nghe: 4.037

Hứa Đi Anh Sẽ Về

Hứa Đi Anh Sẽ Về

3 vote

16:29:22    15 phần
Lượt nghe: 3.273

Cô Vợ Ép Cưới

Cô Vợ Ép Cưới

17 vote

20:30:01    40 phần
Lượt nghe: 11.102

Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

1 vote

09:03:32    9 phần
Lượt nghe: 5.576

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

08:03:50    9 phần
Lượt nghe: 3.335

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

20 vote

09:52:22    112 phần
Lượt nghe: 14.685

Đám Cưới Giả

Đám Cưới Giả

3 vote

13:59:54    12 phần
Lượt nghe: 5.658

Ái Tình

Ái Tình

3 vote

06:50:54    4 phần
Lượt nghe: 4.313

Tôi Là Gái Dịch Vụ

Tôi Là Gái Dịch Vụ

2 vote

00:39:56    1 phần
Lượt nghe: 3.843

Cơn Mưa Định Mệnh

Cơn Mưa Định Mệnh

2 vote

16:13:33    13 phần
Lượt nghe: 4.216

Hẹn Đẹp Như Mơ - Giai Kỳ Như Mộng

Hẹn Đẹp Như Mơ - Giai Kỳ Như Mộng

5 vote

09:00:41    9 phần
Lượt nghe: 2.458

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

03:30:48    3 phần
Lượt nghe: 2.587