Sắp xếp Audio
Đàn Bà Góa Chồng

Đàn Bà Góa Chồng

05:52:30    5 phần
Lượt nghe: 2.667

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

7 vote

12:38:57    47 phần
Lượt nghe: 7.948

Vụng Trộm

Vụng Trộm

3 vote

06:52:09    6 phần
Lượt nghe: 6.906

Lấy Nhầm Chồng

Lấy Nhầm Chồng

1 vote

13:04:01    10 phần
Lượt nghe: 7.927

Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

2 vote

07:00:13    7 phần
Lượt nghe: 4.826

Đêm Say

Đêm Say

6 vote

12:30:52    15 phần
Lượt nghe: 5.711

Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

4 vote

08:29:54    8 phần
Lượt nghe: 5.093

Cô Vợ Trả Thù

Cô Vợ Trả Thù

7 vote

04:52:58    92 phần
Lượt nghe: 17.121

Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

5 vote

04:40:24    89 phần
Lượt nghe: 7.148

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

04:10:41    4 phần
Lượt nghe: 1.931

50 Ngày Yêu Em

50 Ngày Yêu Em

09:28:05    9 phần
Lượt nghe: 6.764

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

1 vote

11:46:37    12 phần
Lượt nghe: 3.765

Hai Đời Chồng

Hai Đời Chồng

3 vote

06:58:28    6 phần
Lượt nghe: 7.096

Hứa Đi Anh Sẽ Về

Hứa Đi Anh Sẽ Về

3 vote

16:29:22    15 phần
Lượt nghe: 4.598

Cô Vợ Ép Cưới

Cô Vợ Ép Cưới

19 vote

20:30:01    40 phần
Lượt nghe: 17.668

Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

1 vote

09:03:32    9 phần
Lượt nghe: 7.294

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

08:03:50    9 phần
Lượt nghe: 4.673

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

27 vote

09:52:22    112 phần
Lượt nghe: 21.986

Đám Cưới Giả

Đám Cưới Giả

4 vote

13:59:54    12 phần
Lượt nghe: 8.976

Ái Tình

Ái Tình

4 vote

06:50:54    4 phần
Lượt nghe: 6.384